Čo je bitcoinový uzol

Bitcoinový uzol (full node) je software, ktorý validuje transakcie a bloky. Takmer všetky uzly sieti pomáhajú tak, že akceptujú transakcie a bloky od ostatných uzlov a preposielajú ich ďalej k ďalším uzlom. Uzly sa tak neustále synchronizujú a aktualizujú stav celého bitcoinového blockchainu. Tomuto spôsobu decentralizovanej komunikácie sa hovorí gossip protocol.

Uzly často slúžia „ľahkým“ (lightweight) klientom (akými sú napríklad mobilné BTC peňaženky) tým, že im umožňujú preposielať ich transakcie do siete a informujú ich o stave ich transakcií. Ak by dostatok uzlov túto funkciu nevykonával, peňaženky by sa nemohli do siete pripojiť cez decentralizovaný protokol a museli by sa spoľahnúť na niekoľko centralizovaných služieb (napríklad pár veľkých ťažiarov).

Bitcoinové uzly – 3D vizuálizácia siete

Narozdiel od ťažiarov ale uzly nie sú ekonomicky motivované k fungovaniu. Mnoho ľudí a organizácií ich ale prevádzkuje dobrovoľne. Výmenou za to majú informácie o stave Bitcoin siete z vlastného uzla „z prvej ruky“ a nemusia sa spoliehať na informácie od tretích strán. Je žiaduce aby týchto dobrovoľníkov bolo čo najviac.

Ťažiari, spoločnosti (ako napríklad zmenárne) a užívatelia, ktorí sú citliví na svoje súkromie sa spoliehajú práve len na informácie od vlastných uzlov ktoré prevádzkujú a často sa snažia vlastníctvo týchto uzlov maskovať.

Prevádzka Bitcoin uzla so sebou ale nesie náklady a taktiež riziká. Predtým než začneme uvažovať o uzle, je dobré mať zvládnuté základy dobrého zabezpečenia peňaženky a záloh privátnych kľúčov.

Riziká spojené s BTC uzlami

  • Právne: Používanie a podpora Bitcoinu sú v niektorých krajinách zakázané zákonom.
  • Nároky na internetové pripojenie: Synchronizácia uzla s BTC blockchainom vyžaduje vyššie nároky na konektivitu siete a upload/download dát. Z toho vyplývajú vyššie náklady, a od niektorých poskytovateľov internetu hrozí zablokovanie služby.
  • Vírusy:  Niekoľko hackerov do BTC blockchainu umiestnilo časti škodlivého kódu. Tie síce nemôžu váš počítač priamo ohroziť, lebo sú v blockchaine iba ako textová správa, ale niektoré antivírové programy Bitcoin uzol i tak blokujú a sťažujú jeho prevádzku (hlavne na Windowse).
  • Cieľ útoku: Bitcoinové uzly poháňajú celú Bitcoinovú decentralizovanú sieť, takže tí, ktorí by sieť chceli napadnúť sa môžu zamerať práve na prevádzkovateľov uzlov, či už prostredníctvom hackov, restrikcií a.i.

    Geografické rozloženie BTC uzlov po svete (zdroj)

Bitcoinoví nadšenci, ktorí používajú vlastný uzol sú preto hrdinami a dúfame že ich bude pribúdať, aby sa celá sieť stala odolnejšou a väčšou.

TIP: Prečítajte si o riešení, ktoré má pomôcť Bitcoin škálovať a anonymizovať – Lightning network.

Ďalšie materiály o uzloch:
K čomu vlastne uzly potrebujeme?
Kto bude prevádzkovať uzly?